WSB Guardian

WSB Guardian 1.3.5.3552

Verholpen problemen

 • Conversie van “NO_DATA” naar datum.
 • Ontbreken van een objectverwijzing in de scanmodule.
 • Toegang tot een dataset bestand werd geweigerd.

Verbeteringen

 • Diverse verbeteringen aan de geschiedenis module, waaronder compressie van de gegevensbestanden, op aanvraag en asynchroon inladen, en beperktere retentieperiodes. Daarnaast werden tevens een aantal problemen opgelost waarbij bepaalde informatie verloren kon gaan.
 • Verbeteringen aan FileGuard voor een lagere systeembelasting, betere logging en het vermijden van meerdere verwerkingen van hetzelfde bestand.
 • De oude tracking functie werd op bepaalde plaatsen vervangen door het nieuwere DynalogPlus.
 • Optimalisaties aan NeoScan ter vermijden van eindeloze verwerkingen en ondersteuning van prioritaire acties. Daarnaast werd ook de logging verbeterd.
 • Diverse wijzigingen aan de code ter verdere centralisering van het uiterlijk van de applicatie.

Nieuw

 • DynalogPlus ondersteunt nu snel inladen van de huidige sessie en maximaliseren van het venster.

Bijgewerkte packages

 • WpfAnimatedGif bijgewerkt naar versie 2.0.2
 • RestSharp bijgewerkt naar versie 106.13.0

WSB Guardian 1.3.4.3449

Verholpen problemen

Deze update lost een probleem op waarbij het leek alsof een live scan nog actief was terwijl deze voltooid was.

Verbeteringen

Diverse verbeteringen aan FileGuard voor betere prestaties en minder systeemimpact.

Bijgewerkte packages

 • MetadataExtractor bijgewerkt naar versie 2.7.1
 • WpfAnimatedGif bijgewerkt naar versie 2.0.1
 • SharpZipLib bijgewerkt naar versie 1.3.3

WSB Guardian 1.3.2.3398

Nieuw

 • Dynalog registreert nu ook het CPU-gebruik van de applicatie
 • DNS vertaling

Verholpen problemen

 • Opruimtaken in FileGuard werden niet uitgevoerd
 • Controle op internettoegang in de nieuwsfeed

Verbeteringen

 • Ondersteuning voor italic stijl in de nieuwsfeed
 • Alternatieve DNS vertaling in geval van problemen
 • Uitgebreiddere logging van XML gerelateerde fouten voor onderzoek
 • Centralisatie van serverconnecties
 • Monitoren van VirusTotal quota en pauzeren scan bij het bereik ervan
 • Afkappen te lange bestandspaden in het FileGuard meldingsvenster
 • Verbeterde logging

Bijgewerkte packages

 • MetadataExtractor bijgewerkt naar versie 2.7.0
 • XmpCore bijgewerkt naar versie 6.1.10.1
 • RestSharp bijgewerkt naar versie 106.12.0
 • WSB Glorian bijgewerkt naar versie 1.9.1.0

WSB Guardian 1.3.1.3346

Nieuwigheden

 • Recentste versie-info kan worden opgeroepen via het over scherm.
 • Mogelijkheid om hash niet automatisch te laten berekenen bij bestandseigenschappen.
 • Schijfgebruik onder monitoring.

Verbeteringen

 • Verbeterde lay-out in het nieuwsfeed venster.
 • Diverse verbeteringen aan de FileGuard module.
 • Verbeteringen aan bepaalde log meldingen.
 • SharpZipLib bijgewerk naar versie 1.3.2.
 • .NET Framework gewijzigd naar versie 4.8*.

*Windows 10 versies 1507 en 1511 worden niet langer ondersteund.

WSB Guardian 1.3.0.3287

Nieuwe functionaliteiten

Bestandsverificatie

Bestandsverificatie is een eenvoudige manier om de integriteit van een bestand aan de hand van een hash te verifiëren. Het is tevens mogelijk om het bestand ter zelfde tijd te laten controleren op bedreigingen.

Neoscan

Onze nieuwe scantechnologie maakt optimaal gebruik van lokale en online informatie om doeltreffend bedreigingen op te sporen. Deze nieuwe module vereenvoudigt het scannen binnen de applicatie en optimaliseert de ervaring in functie van de context. Deze nieuwe module zal in de toekomst op steeds meer plaatsen geïmplementeerd worden.

ClamAV

De definities van ClamAV zijn nu consulteerbaar door Neoscan. Een internetverbinding is momenteel vereist, er wordt geen lokale kopie van de definities bewaard.

Virustotal

Door een beperking bij Virustotal is het aantal calls dat per dag kan worden uitgevoerd beperkt. Om inzicht te krijgen in het aantal class dat per dag plaatsvindt, wordt deze informatie nu geregistreerd door Dynalog.

Compressietechnologie

Compressietechnologie werd geïmplementeerd in de live update module. Hierdoor kan tot 75% aan dataverkeer bespaard worden bij het ophalen van de nieuwste definities.

Om schijfruimte te besparen, worden DynalogPlus bestanden met regelmaat gecomprimeerd. Na verloop van tijd worden de gecomprimeerde bestanden verwijderd.

Overige

Ondersteuning voor SHA384 en SHA512.

Verbeteringen

Bestandseigenschappen

 • Visuele verbeteringen aan het overzichtsscherm.
 • Extra basisinformatie: productversie, copyright, trademark en omschrijving.
 • Metadata van bepaalde mediatypes wordt nu weergegeven.
 • Wanneer metadata wordt ingeladen, kan een laadscherm worden weergegeven.
 • Verbeteringen ter optimalisatie van het geheugengebruik.

Scan engine

 • Betrouwbaardere wachtrij.
 • Vernieuwde analysemodule voor betere prestaties en oplossen van problemen.
 • Foute vermeldingen werden rechtgezet.

KnownFolders / WinFolders

 • KnownFolders (door Syroot) werd vervangen door WinFolders (eigen implementatie).
 • Oplossen van een probleem waarbij het pad van bepaalde mappen niet kon worden bepaald.

Live update

 • De integriteit van de cataloog wordt gecontroleerd na het downloaden.
 • Indien een gedownload bestand leeg was, kon een fout worden weergegeven.

DynalogPlus

 • Filteren op de bron is nu mogelijk via een keuzelijst.
 • Naast de bestanden in de overzichtslijst, kan nu ook een eigen bestand geselecteerd worden voor weergave.
 • In bepaalde situaties werden codes toegekend aan meldingen.

Overige

 • Hogere time-outs voor serververzoeken.
 • Verbeterde manier voor het controleren van internettoegang
 • De betrouwbaarheidsscores van de verschillende engines werden bijgewerkt.
 • Betere vertalingen in het info scherm.
 • Engines worden nu gesorteerd (A-Z) in het gedetailleerde overzicht.
 • Een optimalisatie van het conclusieveld werd doorgevoerd om afgekapte tekst te vermijden.
 • Bij het analyseren van een hash wordt het type hash bepaald om aan te duiden of hij een correcte lengte heeft.
 • Schaduweffecten bij het bewegen over menu-elementen.
 • De old2 map onder libraries werd verwijderd.
 • Het consolideren van de lokale library bestand werd verbeterd.

Componenten

 • RestSharp bijgewerkt naar versie 106.11.7
 • SharpZipLib bijgewerkt naar versie 1.3.1
 • System.Security.Principal.Windows bijgewerkt naar versie 5.0.0
 • WSB Glorian bijgewerkt naar versie 1.8.6.1
 • MetadataExtractor toegevoegd, versie 1.3.1.9
 • XmpCore toegevoegd, versie 6.1.10.0
 • KnownFolders verwijderd

Opgeloste fouten

 • Verschillende analyse modules liepen vast wanneer er geen bestand geselecteerd was. Een melding wordt weergeven om dit te voorkomen.
 • Het wijzigen van de nieuwsfeed instelling had geen effect.
 • In bepaalde gevallen werd een verkeerde bron bij DynalogPlus weergegeven.
 • Het code veld in Dynalog werd niet opgeladen.
 • Bepaalde velden werden niet weergegeven in het DynalogPlus venster.
 • Het was niet mogelijk het DynalogPlus venster te minimaliseren.

WSB Guardian 1.2.0.2352

Nieuwigheden

 • Mogelijkheid om bestanden en mappen uit te sluiten van de FileGuard engine.
 • Meerdere bestanden tegelijkertijd scannen vanuit de Windows Verkenner.
 • Automatisch opkuisen van de tijdelijke bestanden van WSB Guardian.
 • Berichtgeving over wat er nieuw is in de recentste versie.

Verbeteringen

 • Voorkomen dat FileGuard een bestand controleert alvorens het volledig is.

WSB Guardian 1.1.6.2280

Deze update brengt volgende verbeteringen:

 • Weergave van het aantal actieve FileGuard taken in het monitoringsoverzicht.
 • Bundelen en opkuisen van de FileGuard taken ter optimalisatie van het geheugengebruik.
 • Sluiten van de geheugenstroom na het bepalen van een hash.
 • Optimaliseren van de lay-out van het Dynalog venster.
 • Vermijden van een fout ten gevolge van het niet vinden van de download map.
 • RestSharp bijgewerkt naar versie 106.11.4
 • WpfAnimatedGif bijgewerkt naar versie 2.0.0

WSB Guardian 1.1.5.2260

Deze update lost volgende problemen op:

 • Het ontbreken van details kon ertoe leiden dat de analyse faalde.
 • Het ontbreken van rechten om een map te verwijderen resulteerde in een fout.

Deze update bevat volgende verbeteringen:

 • Stabielere verbinding met de server.
 • Toevoegen foutcode aan log rapporten (in bepaalde gevallen)
 • WSB Glorian werd bijgewerkt naar versie 1.8.5.0
Schuiven naar boven